Fredag 22 mars kl 19:00

Välkomna till trevlig bygemenskap.

Varma mackor och dryck till försäljning.