Tisdag 26 november kl 17:30

Anmälan till infobrevlådan senast torsdag 21 nov. Mail: info@odarslov.se.  Generell uppdatering av bygget, samt ett besök inne i byggnaderna.